"Az Operaház Fantomja" projekt

Gyollainé Búzás Magdolna tanárnõ vezetésével 2008 áprilisában a Miénk a ház mûsor zárószámaként Az Operaház Fantomja címû fáklyás táncot adták elõ diákjaink.

 

 
Osztály/csoport: az iskola érdeklõdõ tanulói.  Résztvevõk száma: 33 fõ / 2. évf.: 4 fõ, 3. évf.: 7 fõ. 4. évf.: 4 fõ, 5. évf.: 6 fõ,

6. évf. 5 fõ, 7. évf.: 3 fõ, 8. évf. 4 fõ                                                       

 Idõpont: 2008. 01. 11 – 04. 17.

Osztály / csoport rövid bemutatása:

Az aerobic és a tánc iránt érdeklõdõ 2. – 8. osztályos tanulókból önkéntes jelentkezés alapján alakult meg a „Fáklyás tánc” csoportunk. Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy kétévente megrendezzük a „Miénk a Ház” rendezvényt, melyen az osztályok, az énekkar illetve az aerobic csoport bemutatót tart a szülõk, hozzátartozók, érdeklõdõk részére. Idén a téma „A Nagy Könyv”, a gyerekek egy általuk kiválasztott regényt, annak feldolgozását illetve mesét adnak elõ. Mi Az Operaház Fantomja címû musicalbõl adunk elõ egy jelenetet saját feldolgozásban, világító rudak segítségével, melyben az aerobic mozgásanyagára és a fénytechnikára építünk. A dolog érdekessége, hogy csak az elõadás elõtt 1 órával törjük meg a rudakat /akkor kezdenek el világítani/ és így a gyerekek „élesben” szerepelnek, a tulajdonképpeni látványt õk is csak az elõadáson érzékelik. Ez egyszerre nekik is, és a nézõknek is fokozott élményt nyújt.

Fejlesztési cél: Esztétikai – mûvészeti tudatosság és önkifejezés kompetencia fejlesztése. Szociális kompetenciák fejlesztése /kooperáció, tolarencia, empátia/. Digitális kompetencia fejlesztése /internet Google keresõjével: www.azoperahazfantomja.hu; www.webber.lap.hu; www.g.portal.hu/judy-t; www.youtube.com/.

Projekt téma: Miénk a Ház

 

A témához kapcsolódó letölthetõ dokumentumok és fényképek:

Az elõkészületektõl az elõadásig - fényképgaléria

"Az Operaház Fantomja" ismertetése és szülõi oklevél (letölhetõ dokumentumok)

 

Heti óraszámok osztályonként

 

 Heti óraszámok osztályonként

ÉVFOLYAM

 

 

 

TANTÁRGY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

össz

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

 

Magyar nyelv és irodalom

9

 

9

 

9

 

8,5

 

4

 

4

 

3,5

0,5

3,5

0,5

 

Történelem

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

Idegen nyelv

 

 

 

 

 

 

2

1

3

1,5

3

1,5

3

1,5

3

1,5

 

Matematika

4,5

 

4,5

 

4,5

 

4,5

 

4

 

3,5

0,5

3

1

3

1

 

Informatika

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

1

0,5

1

0,5

1

1

1

1

 

Környezetismeret

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1,5

 

 

Természetismeret

Biol/egészségtan

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1,5

 

1,5

 

2

 

 

Földrajz

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1,5

 

1,5

 

 

Kémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

1,5

 

 

Technika

a tanító dönti el, hova teszi

2,5

0,5

2,5

0.5

2,5

0,5

3

 

1,5

 

1,5

 

1

 

1

 

 

Ének-zene

1

 

1

 

1

 

1

 

 

Rajz

1

 

1

 

1

 

1

 

 

Osztályfõnöki

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

 

Testnevelés( tv: alsó 3, felsõ 2,5)

3

 

3

 

3

 

3

 

2,5

 

2,5

 

2,5

 

2,5

 

 

Kötelezõ óraszám

20,00

 

20,00

 

20,00

 

22,50

 

22,50

 

22,50

 

25,00

 

25,00

 

177,50

1. Szabadon tervezhetõ

(választható)

 

1,00

 

0,50

 

1,00

 

2,00

 

2,00

 

2,50

 

4,00

 

4,00

17,00

2. Szabadon tervezhetõ

 

1,00

 

1,50

 

1,00

 

0,25

 

3,63

 

3,13

 

3,50

 

3,50

17,51

ÖSSZESEN

20,00

2,00

20,00

2,00

20,00

2,00

22,50

2,25

22,50

5,63

22,50

5,63

25,00

7,50

25,00

7,50

34,51

 

Jelmagyarázat: „A" kötelezõ órák, „B" választható órák

 

Iskolai dokumentumok - különös közzétételi lista

 

              Tantermen kívüli digitális oktatás szabályzata

               Járványügyi szabályzat

 

 

 

 

 

Környezetvédõ iskola

Budafok 1991 óta testvérvárosi kapcsolatban áll Bonn IV. kerületével. E kapcsolat kibontakozásakor iskolánk ugyanebben az évben testvériskolai szerzõdést kötött a bonni Emilie-Heyermann-Reáliskolával, melynek eredményeképpen az idén ünnepljük 15 éves jubileumi diákcsere-programunkat.

A diákcsere-kapcsolat keretein belül került szóba a 2000/2001-es tanév végén a két iskola között egy közös környezetvédelmi program kidolgozása. A bonni iskola energiatakarékosságért és megújuló energiaforrásokért felelõs tanára, Dr. Michael Pacyna kérdezett meg minket arról, hogy lenne-e kedvünk és fõleg energiánk a náluk már néhány éve mûködõ és Észak-Rajna-Westfáliában különösen elterjedt, nemzetközi ökoiskola hálózatként ismert „Környezetvédõ iskola Európában” címû projektben való közös részvételhez. 

bonn

Örültünk a felkérésnek, a lehetõségnek és 2001. június 19-én jelentkeztünk is a felkínált pályázatra mint Magyarországon az elsõ és ez idáig egyetlen magyar iskola. Azóta is tart állandó tapasztalatcserénk Dr. Pacynával személyes találkozók, internet, levelek és telefonbeszélgetések formájában.(Következõ személyes találkozó: 2006. február 23-27. Kölnben.)

Az eltelt hat évben két pályázati cikluson is részt vettünk Németországban, melyek eredményeként elõször 2002. novemberében kaptuk meg a „Környezetvédõ Iskola Európában 2002” címet illetve 2005. májusában az „Agenda 21 iskola 2005” címet. Mindkét alkalommal támogatott minket az Észak-Rajna-Westfália-i Energie-Agentur és az ÉRW-i tartományi  Környezetvédelmi Minisztérium. Így lehetõségünk volt a kitüntetéseket és az ezzel járó zászlót Bärbel Höhn környezetvédelmi miniszterasszonytól Németországban személyesen is átvenni.

A harmadik pályázati szakasz ez év végén jár le. Az „Agenda 21 az iskolában 2008” cím elnyeréséhez egy újabb sikeres beszámoló megírásával kerülhetünk közelebb. 

2002. november 13. Lohmar (D)
agenda21
2005. április 29.  Jülich (D)

A 2001-2005 között lezajlott Agenda projekt kiemelt feladatai voltak:

 • Energiatakarékosság (áram, hõ)
 • Víztakarékosság
 • Évente 2x papírgyûjtés
 • Osztályokban ill. tanáriban szelektív hulladékgyûjtés
 • A szemét térfogatának csökkentése
 • Alumíniumdobozok gyûjtése, préselése
 • Eredményeink, programunk széles körben való terjesztése
 • 50/50 modell folytatása a fenntartóval (vagyis a megspórolt energiával összegyûjtött pénz iskolára való visszaforgatása)
 • Takarítási akciókban való részvétel
 • Programunkat az iskolai tantervbe illeszteni
 • Szaktanároknak tanmenetbe illeszteni a projekt fõbb célkitûzéseit
 • Túrákat, természetjárásokat szervezni
 • Tiszta, rendes, zöld környezet kialakítása
 • A kerékpártárolás megoldása
 • Udvari játszóeszközök beszerzése
 • Egészséges életmódra nevelés
 • A környezeti jeles napokon iskolai rendezvények tartása

2007. márciustól beindult az ÖKOKLUB: www.okoklub.mindenkilapja.hu


 
A Gádor Általános Iskola 2008. április 24-én Köln-Porz-ban vehette át legújabb környezetvédelmi díját az „Agenda 21- Schule der Zukunft 2008” kitüntetést.

 

A 2006-2008 közötti időszakot lezáró pályázati munka, mely az eltelt tanévek sikeres környezetvédelmi tevékenységeit összegezte, ismét nemzetközi elismerést hozott iskolánknak. Ezek többek között a papírgyűjtés, használt elem-gyűjtés, ökoklub, projektnapok, rajz- és egyéb pályázatok, környezeti nevelés a tanórákon, kirándulások, környezetvédelmi tanulmányi kirándulások stb. voltak.

Iskolánkat két 7. osztályos tanuló (Tordai Márton és Poósz Márton) valamint Tevan Zsolt tanár úr képviselték. Részvételüket a bonni partneriskola és Bonn város támogatta.

A kitüntetés egy zászlót, egy falitáblát, oklevelet és a hivatalos levelezéseken is használható logót tartalmaz.

Ezen a díjátadón iskolánk ajándékba kapott a Solarkochschule képviselőjétől és egy alapítványtól egy napenergiával működő főzőkészüléket, melyet május 31-én iskolai programon fogunk kipróbálni.

A díjátadón készült képek megtekinthetőek a fényképalbumban .

 

Beszámoló az eltelt tanév környezetvédelmi tevékenységérõl:

A 2006/2007. környezetvédõ program a következõképpen alakult hónapos bontásban:
 

IDÕPONT

ESEMÉNY

Szeptember

 • Folyamatos részvétel az Észak-Rajna-Westfália-i Energie-Agentur 2 éves projektciklusának második felében
 • Ökoiskola-tábla elkészítése

 

Október

 • Látogatás az Ökotech kiállításon 6-7-8. osztályok (az MVM szponzorálásával)
 • Iskolai Papírgyûjtés
 • Folyosói kiállítás rendezése
 • Napraforgódíj kiosztása

 

November

 • Részvétel a BNAG Öko-rajzversenyén
 • Részvétel az Országos Ökoiskola Találkozón

 

December

 • Környezetvédõ faliújság felújítása

 

Január

 • Ökoiskola felmérés elkészítése
 • Ökoklub pályázati felhívása

 

Február

 • Ökoklub beindítása havi 2 alkalommal
 • Honlapon való megjelenés

 

Március

 • Víz-napján 3 órás tanulmányi kirándulás a Dél-Pesti Szennyvíztitsztító Telepen a kerületi busszal (42 fõ+kísérõk)
 • Ökoklubosok által készített tesztfeladatok megoldása osztályszinten a Víz napján
 • Alsósok környezeti nevelési órája külsõs elõadóval

 

Április

 • Föld napján 4 órás környezeti nap a Zöld Jövõ Környezetvédelmi Egyesülettel közösen  bemutatóelõadás
 • Részvétel a kerületi környezetvédelmi versenyen (I. helyezés)
 • Takarító akcióban való tevékenykedés (Lovas klub)
 • Pályázatírás az Önkormányzat felé (75000 Ft értékben pályázati összeg)

 

Május

 • Tavaszi papírgyûjtés
 • Ökoklubosok projektmunkáinak értékelése, jövõbeni célok meghatározása
 • Ökonapló lezárása

Szeptember-Június

 • Folyamatos kapcsolattartás a bonni partneriskolával (15 éves jubileumi úton projektbemutató tartása Bonnban az EHS-ban)
 • Környezetvédõ híradó a jeles napokon
 • Kapcsolattartás az OKI-val
 • Kapcsolattartás a Zöld Jövõ-vel
 • Energiatakarékosság
 • Használt elemgyûjtés
 • Értesítés Németországból az „Agenda 21 in der Schule" címû projekt leadásáról

 

 

Testvériskolánk


Testvériskola Bonnban


Iskolánkban a német nyelv tanulását, a gyerekek idegen nyelvi kommunikációs készségét német-magyar diákcsere támogatja. 1991 óta tart folyamatosan ez a programunk a bonni Emilie Heyermann Realschule-val

A bonni diákcserét 1991. tavaszán Budafok - Bonn között létrejött testvérvárosi kapcsolat hozta létre. A bonni Városháza Iskolaügyi Hivatala (Schulamt) levelet intézett a kerületi Önkormányzathoz, melyben egy esetleges, iskolák közötti kapcsolatfelvételt is sürgetett. E levelet az iskolánk német tanára, Stokker Kálmánné kapta kézhez, aki azonnal válaszolt rá, hogy az iskola nyitott egy ilyen kapcsolatra. Oka az volt, hogy már máskor is szervezett diákcserét német nyelvterületre (Stuttgart, Frankenthal stb…), valamint, hogy az iskola elsõként vezette be a tagozatos német nyelvoktatást a kerületben, hisz Budafok sváb kerület.

1991. szeptemberében utazott ki elõször huszonöt, már évek óta németül tanuló nyolcadikos a bonni Emilie-Heyermann-Realschule-ba és töltöttek ott tizenkét napot. A kapcsolat azóta folyamatos, mostanra már mintegy 360 budafoki gyerek látogatott ki, és ugyanennyi német diák ismerkedett meg hazánkkal. 1997-tõl a szervezésbe és a gyerekek kíséretébe bekapcsolódott Békyné Csabai Éva is.

Az utazás korábban autóbusszal történt, de az utóbbi években a költségek alakulása miatt a vonatra tértünk át. A program során igyekszünk kihasználni minden lehetõséget arra, hogy tanulóink megismerjék Németország nevezetességeit. A bonni tartózkodás igen sok élményt nyújt a gyerekeknek. Megismerkednek a német állami, családi, ill. iskolai hagyományokkal. Részt vesznek a tanítási órákon, iskolai programokon, kirándulnak a vendéglátó osztályokkal, valamint hagyományos német - magyar rangadókon (kosárlabda, foci, röplabda, játékos vetélkedõk stb…) mérik össze tehetségüket.

A magyarországi viszontfogadás június elején történik. A német cserediákok (természetesen a bonni vendéglátók) a magyar családoknál laknak, így részt tudnak venni a családi programokban. Megismerik a magyar iskolai életet, a mindennapokat, hagyományainkat, tájainkat, ételeinket stb.

A két iskola közötti partnerkapcsolat a bonni iskola életében is nagyon fontos szerepet tölt be. Diákjainkat minden évben Bonn város polgármestere fogadja a Városházán. A két iskola közösen vesz részt a „Környezetvédõ iskola Európában” nemzetközi projektben, melynek programjaira, eredményhirdetésére tanulóink és tanáraink kiutazását is támogatja a város oktatási vezetése.

http://ehs.schulen.bonn.de

3. oldal / 3

Partnereink

bakosfa iskolagyumolcs  
kobold 004    

egyszazalek

Nemzeti Együttmüködési Alap

Alapítványunk a 2019. évműködési kiadásainak fedezésére sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alaphoz és 154.000 forintot nyert. Köszönjük a támogatást.

Eseménynaptár

Május 2022
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Itt talál meg minket

Közösségi oldalunk

életrevaló

agenda21 okoiskola tehetsegpont umwelt unesco
© Gádor Általános Iskola 1950 - 2019 - minden jog fenntartva.

E-napló belépés

ekreta weblap

Legújabb események

Szo máj. 21 @09:00 - 02:00PM
Gyermeknapi bográcsparti
Sze máj. 25
Felsős projektnapok
Cs máj. 26
Felsős projektnapok
P máj. 27
Felsős projektnapok
Free Joomla! templates by AgeThemes