Információk a beiratkozáshoz

Tisztelt Szülők!

A Kormányhivatal közzétette a tankötelessé vált, 2019 szeptemberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának időpontjait.

2019. április 11. (csütörtök)  8.00 – 19 óra között

2019. április 12. (péntek)      8.00 – 19 óra között.

A fenti két napon kereshetik fel a Szülők a lakóhely szerint illetékes körzeti iskolát, vagy a választott iskolát. /Amennyiben nem a körzeti iskolába íratják be gyermeküket, az intézményt akkor is tájékoztassák! /

A választott iskola csak akkor veheti fel a körzetén kívüli gyermeket, ha a körzetében életvitelszerűen lakó gyermekek már beiratkoztak, és még van szabad hely.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §- a szerint; amennyiben az intézmény körzetében lakó tanköteles gyermekek után még vannak üres helyek, akkor a hátrányos helyzetű - és sajátos nevelési igényűeket kell előnybe részesíteni. De figyelemmel kell lennünk a különleges helyzetűekre is (pl. akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő; vagy testvére az adott iskola tanulója stb.), ezután lehetséges a körzeten kívül élőket felvenni az üres helyekre.

 

Az iskolai körzetekről az óvodákban, iskolákban is tájékozódhatnak, illetve az önkormányzat honlapján is megtalálható a lista.

Beiratkozáskor a szülő személyazonosítására alkalmas igazolványa, lakcímkártyája mellett a következő dokumentumokat hozzák magukkal:

1.) A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél, ezek hiányában anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).

2.) TAJ-kártya

3.) Születési anyakönyvi kivonat másolata

3.) A gyermek iskolába lépéséhez szükséges; fejlettség elérését tanúsító igazolás (a gyermek iskolaérettségének igazolása). Ez lehet:

 1. óvodai szakvélemény;
 2. nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény;
 3. sajátos nevelési igényű gyermek esetében a fővárosi Szakértői Bizottság szakértői véleménye

4.) Nyilatkozniuk kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (közösen vagy valamelyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot). A nyilatkozat letölthető itt

5.) Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek részére melyik tantárgyat választja: erkölcstant (iskola oktatja) vagy a hit-és erkölcstant (a választott egyház oktatja).

6.)Felelősségi nyilatkozatot kell kitölteniük arról is, hogy a lakcímkártyán szereplő ingatlanban életvitelszerűen élnek-e, illetve amennyiben lakcímkártyával nem rendelkeznek, annak okát is szükséges megjelölni. A nyilatkozat letölthető itt.

A nyilatkozatok az óvodákban is hozzáférhetőek, de természetesen az iskolánkban is rendelkezésre állnak.

7.) Amennyiben a szülő bejelentett lakcímet nem tud igazolni, akkor a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetében a következő dokumentumok szükségesek a gyermek beíratásához:

 1. regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
 2. tartózkodási kártya (maximum 5 évig érvényes); vagy
 3. állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényes, kivéve az EGT-állampolgárokat, akiknek határozatlan ideig érvényes).

Ha a gyermek tankötelezettségét külföldön kívánja megkezdeni, a Szülőnek (felügyeleti joggal rendelkezőnek) a törvény értelmében a Budapest Főváros Kormányhivatal XXII. Kerületi Hivatalánál ezt be kell jelenteni, és erről a körzetes iskolát is szükséges tájékoztatni.

Az iskola igazgatója a gyermek felvételéről szóló tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot április 30-ig küldi meg a szülőnek. A felvétel elutasítása esetén a szülő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az iskola igazgatójánál, aki azt 8 napon belül továbbítja a Tankerület igazgatójának.

Sikeres iskolaválasztást kívánunk:

 

Maróthy Miklósné

igazgató                                             

Az iskola körzete

Irsz Közterület név Közterület típus Közterület oldal Páros -tól Páros -ig Páratlan -tól Páratlan -ig Egyéb
1221 ÁGACSKA KÖZ teljes közterület          
1221 ARANY JÁNOS UTCA teljes közterület          
1222 ARATÓ UTCA teljes közterület          
1222 ÁRPÁD UTCA részletes 40 végig 53 végig  
1222 AVAR UTCA teljes közterület          
1222 BADACSONY UTCA teljes közterület          
1223 BALATONI ÚT részletes         Szabadka utcáig
1222 BEM JÓZSEF UTCA teljes közterület          
1222 BEREGSZÁSZI UTCA teljes közterület          
1222 BESZTERCEI UTCA teljes közterület          
1221 BIMBÓ UTCA teljes közterület          
1222 BOCSKAI UTCA teljes közterület          
1221 BOZÓT UTCA teljes közterület          
1221 BRUNNTHAL LÉPCSŐ teljes közterület          
1222 BÚZAKALÁSZ UTCA teljes közterület          
1223 CANKÓ TÉR teljes közterület          
1222 CÖVEK UTCA teljes közterület          
1222 CSALLÓKÖZ ÚT teljes közterület          
1221 CSALOGÁNY UTCA teljes közterület          
1221 CSÁNYI UTCA teljes közterület          
1222 CSEND UTCA teljes közterület          
1223 CSÉR UTCA teljes közterület          
1223 DANKASIRÁLY UTCA teljes közterület          
1223 EDINA UTCA teljes közterület          
1222 ÉGER UTCA teljes közterület          
1221 EPERSZEM UTCA teljes közterület          
1221 FALKA UTCA teljes közterület          
1222 FRANCISKA UTCA teljes közterület          
1222 FÜZIKE UTCA teljes közterület          
1222 GÁDOR UTCA részletes 20 végig 15 végig  
1223 GÉZA UTCA teljes közterület          
1222 GÖRÖG UTCA teljes közterület          
1223 GYEP TÉR teljes közterület          
1222 GYUFA UTCA teljes közterület          
1221 HAJLAT UTCA teljes közterület          
1223 HALÁSZSAS UTCA teljes közterület          
1222 HÁROS UTCA részletes 84 164 95 175  
1222 HÉJA UTCA teljes közterület          
1222 HOLLANDI UTCA teljes közterület          
1222 HUSZÁR UTCA teljes közterület          
1222 IRAM UTCA teljes közterület          
1221 JÁK UTCA teljes közterület          
1222 JÉGMADÁR UTCA teljes közterület          
1222 KARÁCSONY UTCA teljes közterület          
1223 KARÉJ UTCA részletes 2 48 1 37  
1222 KAZINCZY UTCA teljes közterület          
1223 KÉKBEGY UTCA teljes közterület          
1223 KELENVÖLGYI UTCA részletes 2 végig 1 17  
1223 KENDERIKE UTCA teljes közterület          
1222 KERTÉSZ UTCA teljes közterület          
1222 KEVÉLY UTCA teljes közterület          
1223 KIRÁLYKA UTCA teljes közterület          
1222 KIRÁNDULÓ UTCA teljes közterület          
1222 KISFALUDY UTCA teljes közterület          
1222 KÓCSAG UTCA teljes közterület          
1222 KOMÁROMI ÚT részletes 30 86 31 83  
1221 KŐÉRBERKI ÚT teljes közterület          
1222 KRAJCÁR UTCA teljes közterület          
1221 LEGYEZŐ UTCA teljes közterület          
1221 LEJTŐS KÖZ teljes közterület          
1222 LISZT FERENC ÚT teljes közterület          
1222 LŐCSEI UTCA teljes közterület          
1222 MÁRAMAROSI UTCA teljes közterület          
1222 MÉRLEG UTCA teljes közterület          
1222 MÉSZ UTCA teljes közterület          
1222 MUHI UTCA teljes közterület          
1222 MUNKÁCSY UTCA teljes közterület          
1222 NÁDIRIGÓ UTCA teljes közterület          
1223 NÓTAFA UTCA teljes közterület          
1223 NYÍRFAJD UTCA teljes közterület          
1222 ŐSZAPÓ UTCA teljes közterület          
1222 PÁVA UTCA teljes közterület          
1222 PEHELY UTCA teljes közterület          
1221 PÉTER-PÁL KÖZ teljes közterület          
1221 PÉTER-PÁL UTCA részletes 42 162 57 169  
1222 PEZSGŐ UTCA teljes közterület          
1221 PORTYÁZÓ ÚT részletes 2 22 1 15  
1221 PÜSPÖK UTCA teljes közterület          
1221 REGÉNYES UTCA teljes közterület          
1221 REMETE UTCA teljes közterület          
1222 RUGÓ UTCA teljes közterület          
1222 SÁTOR UTCA teljes közterület          
1222 SÍP UTCA teljes közterület          
1223 SÜVÖLTŐ UTCA teljes közterület          
1221 SZEBENI UTCA teljes közterület          
1222 SZEGFŰ UTCA teljes közterület          
1222 SZEPESI UTCA teljes közterület          
1222 SZIGETVÁRI UTCA részletes 34 68 27/B 59  
1222 SZONDI UTCA teljes közterület          
1221 TATÁR FORDULÓ teljes közterület          
1221 TEGZES KÖZ teljes közterület          
1222 TOLDI MIKLÓS UTCA teljes közterület          
1222 TURÓCI UTCA teljes közterület          
1222 TÜZÉR UTCA teljes közterület          
1222 VÉRTANÚ UTCA teljes közterület          
1222 VIRÁG UTCA teljes közterület          
1221 VÖRÖSKÚTI HATÁRSOR teljes közterület          
1222 ZAKARIÁS JÓZSEF UTCA teljes közterület          
1222 ZENTAI ÚT teljes közterület          
1221 ZÖLDIKE UTCA teljes közterület          
1222 ZSINEG UTCA teljes közterület          

Beiskolázási információk

Kedves Érdeklődő Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a következő tanévben iskolás lesz. Különös jelentőségű ez az egész család részére. Értem és átérzem a törekvésüket, hogy gyermeküket nem egyszerűen jó iskolába akarják íratni, hanem meg akarják találni számára a legjobbat.

Mit nyújt a mi iskolánk gyermeküknek?

Elsősorban biztonságot, barátságos, kiegyensúlyozott légkörben. Nagyon jó tanító néniket, akik nagy szeretettel nevelik és tanítják diákjaikat, tiszteletben tartva a gyermek személyiségét. Tanítóink nevelési elveink szerint elsősorban jutalmazással értékelnek, hiszen megszerettetni akarják a gyermekekkel a tanulást, az iskolát. Szorosan együttműködnek a napközis nevelőkkel, akik ugyancsak képzett és gyakorlott pedagógusok. A napköziben napi fél órában idegen nyelvi foglalkozásokat tartanak a napközis nevelők. A napi tanulás mellett jut idő játékra, kézműves foglalkozásra, részt vehetnek a gyerekek sportfoglalkozáson, a dráma szakkör és az ökoklub foglalkozásain, és lehetőség van zenetanulásra is.

Olvasás- és írástanításunk hagyományos, szótagoló, elemző-összetevő. Célunk, hogy a gyermekek szeressenek és tudjanak olvasni, ezért nem sietünk a betűk tanításával, tavaszig elegendő idő áll majd rendelkezésükre.

A tanulmányaikban lassabban haladó, vagy tanulási nehézségekkel küszködő gyermekekre is nagy gondot fordítunk. Munkánkat logopédus, gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus is segíti. 5.-6. osztályban a tanulószoba az alsó tagozatos napközihez hasonlóan működik. A 7.-8. osztályban a házi feladat megértésére, elvégzésére a „Házi feladat klub"-ban biztosítunk lehetőséget a tanulóknak. A klubot szaktanárok vezetik.

Tehetséges gyermekeinket szakkörök és egyéni foglalkozások keretében fejlesztjük, és versenyeken indítjuk, ahol szép sikereket érnek el diákjaink (pl. Bendegúz levelezős verseny országos döntő 3. hely, matematika verseny kerületi 1., budapesti forduló 4. hely, nyelvész verseny budapesti forduló 2. hely ......és megszámlálhatatlanul sok sporteredmény).

Az első 3 évfolyamon nyelvi napközi keretében minden diákunk megkezdi a korai nyelvtanulást angol vagy német nyelven. A délelőtti tananyagra is támaszkodva, játszva ismerkednek a gyermekek az idegen nyelvvel, és már alsó tagozaton kialakul megfelelő szintű beszédkészségük, amelyre majd a nyelvtani alapok épülhetnek. A nyelvi kommunikáció fejlesztésére a felsősöknek német és angol nyelvterületen szervezünk nyelvtanfolyammal egybekötött utakat.

Ötödik osztálytól kezdve minden évfolyamon az oktatás része a projektoktatás is humán és természettudományi vonalon.

Évek óta 4. évfolyamon osztályaink heti rendszerességgel járnak úszásoktatásra, és gazdag választékát nyújtjuk a délutáni sportoknak. Erdei iskolát igény szerint 3. osztálytól szervezünk az alsó tagozatnak. 2020-tól a Nemzeti Úszóprogram keretében az 1-2. évfolyam tanulói szintén rendszeres úszásoktatást kapnak.

Intézményünk 2012 tavaszán elnyerte az „Örökös ökoiskola" címet, melyhez előzőleg 3 alkalommal kellett elnyerni az „Ökoiskola" tagságot. 2001-ben, 2005-ben és 2007-ben elnyertük a „Környezetvédő iskola Európában" címet. Feladatunknak tartjuk, hogy a gyermekeket a növények és az állatok szeretetére, védelmére, tiszteletére neveljük, s ezáltal környezettudatos magatartást alakítsunk ki bennük.

Amit még ajánlani tudunk:

 • Osztályfőnöki negyedóra: tanulóink minden napjukat osztályfőnökükkel kezdik. A 15 perces beszélgetés biztosítja a gyerekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott munkakezdést.
 • Vetélkedők-versenyek a tanulmányok és a sport területén
 • Játszóházak alkalom szerint
 • A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola kihelyezett tagozatai: szolfézs, zongora, hegedű, néptánc
 • Gyógytestnevelés a kiszűrt tanulóknak
 • Hagyományőrző programok
 • Szakkörök (matematika, nyelvi, rajz stb...) és sportolási lehetőségek (aerobic, kosárlabda, atlétika, túrázás, korcsolyázás stb...) igény szerint
 • Gyalogtúrák havonta
 • Nyári táborok (Akali, sport, evezős, túratábor stb...)

 

 

Perge Éva

intézményvezető

2. oldal / 2

Partnereink

bakosfa iskolagyumolcs  
kobold 004    

egyszazalek

Nemzeti Együttmüködési Alap

Alapítványunk a 2019. évműködési kiadásainak fedezésére sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alaphoz és 154.000 forintot nyert. Köszönjük a támogatást.

Eseménynaptár

Május 2022
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Itt talál meg minket

Közösségi oldalunk

életrevaló

agenda21 okoiskola tehetsegpont umwelt unesco
© Gádor Általános Iskola 1950 - 2019 - minden jog fenntartva.

E-napló belépés

ekreta weblap

Legújabb események

Szo máj. 21 @09:00 - 02:00PM
Gyermeknapi bográcsparti
Sze máj. 25
Felsős projektnapok
Cs máj. 26
Felsős projektnapok
P máj. 27
Felsős projektnapok
Free Joomla! templates by AgeThemes