Szünetelő jogviszony

Mit ír a törvény?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyértelműen szabályozza a külföldön tankötelezettséget teljesítő tanulók itthoni jogviszonyát.

Magyar álampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti.

Tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi jogviszonya szünetel.

A külföldön tarózkodó és ott tankötelezettséget teljesítő magyar állampolgár tanulói jogviszonya szünetel. A szülő nyilatkozik a tartós távollétről, és egyben kérelmezi gyermeke jogviszonyának szüneteltetését. Az iskola határozatban, a kérelemnek megfelelően, egy vagy több tanévre adja meg az engedélyt.

A beírási naplóba bejegyzik a szünetelő jogviszonyt

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI-rendelet szerint "Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja..."

A tanuló annak az évfolyamnak a beírási naplójában marad nyilvántartásban, amelyben a jogviszony szüneteltetése történt, vagyi a következő tanévben nem kell másik (alacsonyabb évfolyam) beírási naplójába átvinni.

Nem szerepel az osztálynaplóban, nincs törzslapja

A szünetelő jogviszonyú tanulót - ha a tanév kezedetétől szünetel a jogviszonya - nem kell az osztálynaplóba beírni, mivel hiányzásait nem vezetik, tanulmányi kötelezettsége az adott tanévben nincs, nem köteles osztályozóvizsgát tenni, ennek megfelelően a törzslapot sem kell számára megnyitni. A külföldön tankötelezettséget teljesítő tanuló a jogviszony szüneteltetésének ideje alatt a magyar iskolarendszeren belüli oktatásban bizonyítványt nem kaphat.

Határozattal éleszthető fel a jogviszony

A szünetelő jogviszonyt megváltoztatni a megjelölt határidő lejárta előtt - mint a jogviszonyt érintő intézkedést - ismételt, helyben hozott határozattal lehet, miután a szülő írásban benyújtott kérelemben bejelenti gyermeke visszatérését az iskolába.

Különbözeti vizsga magyarból és történelemből

A tanulói jogviszony visszaállításakor a külföldön megszerzett bizonyítvány alapján az iskola megállapítja, hogy a tanuló milyen évfolyamon folytatja tanulmányait. Amennyiben ennek eldöntése kérdéses, segítség kérhető a  Magyar Ekvivalencia Központtól (1055 Budapest, Szalay u. 10-15.) A külföldön nem tanult tantárgyakból (magyar nyelv és irodalom, történelem) a tanuló különbözeti vizsgát kötles tenni.

Külföldön élő gyermek ne legyen magántanuló!

Rendszeresen felmerül, hogy jobb lenne a külföldre távozó tanulókat magántanulónak nyilvánítani, mert így biztosítva volna a továbbtanulásuk az itthoni vizsgarendszerben. A magántanulót osztályozóvizsga-kötelezettség terheli, a külföldön tartózkodó tanuló egyrészt a távolság, másrészt a felkészülési nehézségek miatt sem biztos, hogy időben, sikeresen  le tud vizsgázni. Az iskola ebben az esetben nem tehet mást, mint évismétlésre utasítja, ebből a tényleges visszatérés után adódnak bonyodalmak. A másik érv, amit a magántanulói státusz mellett fel szoktak hozni, hogy mit történik, ha a tanuló a külföldi tartózkodás helyén nem jár iskolába. A szülő felelőssége gyermeke tankötelezettségének teljesítése, az iskola a határokon túl nem tudja követni a beiratkozást. A törvényi rendelkezés szerint engedély nélkül folytathatók tanulmányok külföldön, a szülő csak  bejelentkezési kötelezettséggel tartozik és az iskolának nem áll módjában felülvizsgálni azt. A magántanulóvá nyilvánításnak egyetlen esetben lehet indokoltsága, ha a szülő nyilatkozata alapján a külföldi tartózkodás nem haladja meg az egy tanévet, tehát a tanuló bizonyosan nem tud visszatérésekor külföldi tanulmányairól bizonyítványt bemutatni.

Kérelem meghosszabbításának hiánya

Az engedélyezett szünetelő jogviszony határideje lejárt, a szülő ismételt kérelemmel fordulhat az iskolához.

Ha a tanköteles tanuló tartózkodási helye bizonytalan, és megfelelő bejelentés hiányában nem állapítható meg a szünetelő jogviszonyú státusz fenntartásának jogszerűsége, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI-rendelet 51.§ 4-5. bekezéseiben meghatározottak szerint kell az iskolának eljárnia.

Vizsga a szünetelő jogviszony ideje alatt

Elvben nem zárható ki, hoagy a külföldön tartózkodó tanuló egyes tantágyakból vizsgát tegyen, a vizsga időpontjában a jogviszony szüneteltetését fel kell függeszteni. A szülő és az iskola külön megállapodása szerint a szünetelő jogviszonyú tanuló a külföldön nem tanult tantárgyakból tanévenként tanulmányok alatti vizsgát tehet. Ebben az esetben kiállítják a törzslapot és bizonyítványába bejegyzik a tantárgyankénti osztályzatot, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szólo 20/2012. EMMI-rendelet 1. számú melléklet II. Az iskolák által alkalmazott záradékok résznek megfelelően. Az egyes tantárgyakból sikeresen teljesített tanulányok alatti vizsga nem eredményez magasabb évfolyamba lépést.

Partnereink

bakosfa iskolagyumolcs  
kobold 004    

Nemzeti Együttmüködési Alap

Alapítványunk a 2019. évműködési kiadásainak fedezésére sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alaphoz és 154.000 forintot nyert. Köszönjük a támogatást.

Eseménynaptár

Május 2022
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Itt talál meg minket

Közösségi oldalunk

életrevaló

agenda21 okoiskola tehetsegpont umwelt unesco
© Gádor Általános Iskola 1950 - 2019 - minden jog fenntartva.

E-napló belépés

ekreta weblap

Legújabb események

Szo máj. 21 @09:00 - 02:00PM
Gyermeknapi bográcsparti
Sze máj. 25
Felsős projektnapok
Cs máj. 26
Felsős projektnapok
P máj. 27
Felsős projektnapok
Free Joomla! templates by AgeThemes