Leendő elsős tanítónők bemutatkozása

Buzás Rita

Buzas RitaA Bem József Óvónőképző elvégzése után óvónőként dolgoztam, majd az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán végeztem tanítóként.

A Gádor Általános Iskolában 2018. óta tanítok. Jelenleg a 4.n osztály osztályfőnöke vagyok, ahol matematikát, magyar nyelvtant, irodalmat, fogalmazást, ének-zené, etikát és vizuális kultúrát tanítok.

A tanórákon fontosnak tartom a gyermekek képességeinek kibontakoztatását, mert hiszem, hogy mindenki tehetséges valamiben. A lemaradóknak személyre szabott segítséget nyújtok. Azoknak a tanítványaimnak, akik szívesen mérettetik meg tudásukat, versenyfelkészítést tartok. Részt vettünk matematika, rajz, vers – és prózamondó versenyeken, ahol szép eredményeket értek el tanítványaim.

Iskolánk öko iskola, ezért nagy hangsúlyt kap a környezettudatos magatartásra nevelés és a hagyományápolás is.

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek reggelente örömmel jöjjenek az iskolába, jól érezzék magukat a nap folyamán és szívesen tanuljanak. Ezért törekszem a szeretetteljes, barátságos, nyugodt légkör kialakítására illetve egymás elfogadására, kölcsönös tiszteletére, megbecsülésére nevelem őket.

Igyekszem megtalálni velük a közös hangot, életkorukhoz igazodva, játékossá, oldottá, jókedvűvé tenni az órákat, ezzel segítve, hogy mindenki egyéni képességeinek megfelelően, saját tempójában fejlődhessen, kialakítva a helyes tanulási szokásokat és a nyugodt tanulási légkört.

Fontosnak tartom, hogy fejlődjön problémamegoldó képességük, kézügyességük, értő olvasóvá váljanak, illetve versek, mondókák tanulásával gazdagodjon szókincsük.

Igyekszem zökkenőmentessé tenni az iskola és az óvoda közötti átmenetet. Bízom benne, hogy Önökkel, szülőkkel is sikerül gyermekük érdekében jó együttműködő kapcsolatot kiépítenem.

Szeretettel várom leendő elsőseimet!

Rita néni


 

Segesdiné Nagy Mária

Nagy Marcsi1996-ban kezdtem tanítói pályámat a Budafoki Herman Ottó Általános Iskolában. Előtte óvónőként dolgoztam két budafoki óvodában.

Napközis tanító voltam, illetve az ének-zenét igyekeztem megszerettetni a felsős diákokkal. Akkori igazgatónőm javaslatára elvégeztem a Tanítóképző Főiskolát, így 2021-ig ott tanítottam. Az élet úgy hozta, hogy váltanom kellett, így az idei tanévet már a Gádor Általános Iskolában kezdtem. Most magyar nyelv és irodalmat, környezetismeretet, éneket, rajzot, testnevelést tanítok a 4.a osztályfőnökeként.

2019-ben sikeres minősítő vizsgát tettem, számtalan továbbképzésen vettem részt, melyek hozzájárultak tudásom fejlesztéséhez. Nagyon fontos számomra a gyerekek érzelmi nevelése, családias, bizalmi légkör megteremtése.

A biztos alapok megteremtésén túl, legalább olyan fontosnak gondolom, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, közös programok során élményeket szerezni.

Már várom a találkozást!

Marcsi néni

 

Nemzeti Együttmüködési Alap

Alapítványunk a 2019. évműködési kiadásainak fedezésére sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alaphoz és 154.000 forintot nyert. Köszönjük a támogatást.

Itt talál meg minket

Közösségi oldalunk

életrevaló

agenda21 okoiskola tehetsegpont umwelt unesco
© Gádor Általános Iskola 1950 - 2019 - minden jog fenntartva.

E-napló belépés

ekreta weblap

Legújabb események

Sze jún. 07 @07:45 - 01:00PM
Jutalomkirándulás
Free Joomla! templates by AgeThemes