Beiskolázási információk

Kedves Érdeklődő Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a következő tanévben iskolás lesz. Különös jelentőségű ez az egész család részére. Értem és átérzem a törekvésüket, hogy gyermeküket nem egyszerűen jó iskolába akarják íratni, hanem meg akarják találni számára a legjobbat.

Mit nyújt a mi iskolánk gyermeküknek?

Elsősorban biztonságot, barátságos, kiegyensúlyozott légkörben. Nagyon jó tanító néniket, akik nagy szeretettel nevelik és tanítják diákjaikat, tiszteletben tartva a gyermek személyiségét. Tanítóink nevelési elveink szerint elsősorban jutalmazással értékelnek, hiszen megszerettetni akarják a gyermekekkel a tanulást, az iskolát. Szorosan együttműködnek a napközis nevelőkkel, akik ugyancsak képzett és gyakorlott pedagógusok. A napköziben napi fél órában idegen nyelvi foglalkozásokat tartanak a napközis nevelők. A napi tanulás mellett jut idő játékra, kézműves foglalkozásra, részt vehetnek a gyerekek sportfoglalkozáson, a dráma szakkör és az ökoklub foglalkozásain, és lehetőség van zenetanulásra is.

Olvasás- és írástanításunk hagyományos, szótagoló, elemző-összetevő. Célunk, hogy a gyermekek szeressenek és tudjanak olvasni, ezért nem sietünk a betűk tanításával, tavaszig elegendő idő áll majd rendelkezésükre.

A tanulmányaikban lassabban haladó, vagy tanulási nehézségekkel küszködő gyermekekre is nagy gondot fordítunk. Munkánkat logopédus, gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus is segíti. 5.-6. osztályban a tanulószoba az alsó tagozatos napközihez hasonlóan működik. A 7.-8. osztályban a házi feladat megértésére, elvégzésére a „Házi feladat klub"-ban biztosítunk lehetőséget a tanulóknak. A klubot szaktanárok vezetik.

Tehetséges gyermekeinket szakkörök és egyéni foglalkozások keretében fejlesztjük, és versenyeken indítjuk, ahol szép sikereket érnek el diákjaink (pl. 2011/12. tanévben Bendegúz levelezős verseny országos döntő 3. hely, matematika verseny kerületi 1., budapesti forduló 4. hely, nyelvész verseny budapesti forduló 2. hely ......és megszámlálhatatlanul sok sporteredmény).

Az első 3 évfolyamon nyelvi napközi keretében minden diákunk megkezdi a korai nyelvtanulást angol vagy német nyelven. A délelőtti tananyagra is támaszkodva, játszva ismerkednek a gyermekek az idegen nyelvvel, és már alsó tagozaton kialakul megfelelő szintű beszédkészségük, amelyre majd a nyelvtani alapok épülhetnek. A nyelvi kommunikáció fejlesztésére a felsősöknek német és angol nyelvterületen szervezünk nyelvtanfolyammal egybekötött utakat.

Ötödik osztálytól kezdve minden évfolyamon az oktatás része a projektoktatás is humán és természettudományi vonalon.

Évek óta 3-4. évfolyamon osztályaink heti rendszerességgel járnak úszásoktatásra, és gazdag választékát nyújtjuk a délutáni sportoknak. Erdei iskolát igény szerint 3. osztálytól szervezünk az alsó tagozatnak.

Intézményünk 2012 tavaszán elnyerte az „Örökös ökoiskola" címet, melyhez előzőleg 3 alkalommal kellett elnyerni az „Ökoiskola" tagságot. 2001-ben, 2005-ben és 2007-ben elnyertük a „Környezetvédő iskola Európában" címet. Feladatunknak tartjuk, hogy a gyermekeket a növények és az állatok szeretetére, védelmére, tiszteletére neveljük, s ezáltal környezettudatos magatartást alakítsunk ki bennük.

Amit még ajánlani tudunk:

 • Osztályfőnöki negyedóra: tanulóink minden napjukat osztályfőnökükkel kezdik. A 15 perces beszélgetés biztosítja a gyerekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott munkakezdést.
 • Vetélkedők-versenyek a tanulmányok és a sport területén
 • Drámajáték foglalkozások kicsiknek
 • Játszóházak: kéthetente pénteken kézműves foglalkozás
 • A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola kihelyezett tagozatai: szolfézs, furulya, fuvola, zongora
 • Gyógytestnevelés a kiszűrt tanulóknak
 • Hagyományőrző programok: kézműves nap, télűző, lámpás felvonulás stb...
 • Szakkörök (matematika, nyelvi, rajz stb...) és sportolási lehetőségek (lovaglás, aerobic, kosárlabda, atlétika, túrázás, korcsolyázás stb...) igény szerint
 • Filmklub: főleg a téli időszakban heti 1 alkalommal
 • Gyalogtúrák havonta
 • Nyári táborok (Akali, sport, evezős, vándortábor stb...)

 

 

Perge Éva

igazgató

Nemzeti Együttmüködési Alap

Alapítványunk a 2019. évműködési kiadásainak fedezésére sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alaphoz és 154.000 forintot nyert. Köszönjük a támogatást.

Itt talál meg minket

Közösségi oldalunk

életrevaló

agenda21 okoiskola tehetsegpont umwelt unesco
© Gádor Általános Iskola 1950 - 2019 - minden jog fenntartva.

E-napló belépés

ekreta weblap

Legújabb események

Nincsenek események
Free Joomla! templates by AgeThemes