Projektoktatás

A 2005/2006-os tanévben határoztuk el, hogy megpróbálunk kifejleszteni egy projektmódszeren alapuló, komplex tantárgyi ismeretszerzést.

A feladat komplexitása abban rejlik, hogy több tantárgy szerepeljen átfogóan az elsajátítandó ismeretek megszerzésében. A projekteknek részei a magyar nyelv-és irodalom, a történelem, a rajz, az ének, a technika tantárgyak, az osztályfõnöki órák és a 2008/2009-es tanévtől pedig a természettudományi tantárgyak is.

A mindenkori 5. évfolyam témája a Honfoglalás, a 6. évfolyamé a „Török világ Magyarországon", a 7.évfolyamé pedig a Boldog békeidők. A 8. évfolyam természettudományos kísérleteket mutat be a projektnap keretében.

Minden évfolyamon törekszünk a tantárgyi koncentrációra és a tanulói kompetenciafejlesztésre. Igyekszünk gyakorlatiassá és tapasztalati úton megvalósulóvá tenni a három történelmi témakört, melyek a magyar történelem legfontosabb állomásait ölelik fel a három évfolyamon. A tanulók érdeklődéssel és örömmel vesznek részt az immár 4 éve zajló projektmunkában. A projekttémákhoz kapcsolódva szervezünk múzeumlátogatást, kézműves foglalkozást, tanulmányi kirándulásokat. Könyvtári ismeretszerző órákon gyűjtőmunkát végeznek a diákok, melyekből házi dolgozatokat és projekttablókat készítenek, ezeket a projektnapokon be is mutatják. 

Úgy gondoltuk, hogy változatos tanulásszervezési módszerekkel motiváljuk a tanulókat ismereteik hatékonyabb, élményszerű elsajátítására. Egy teljes „projektdélelőtt” keretein belül, egy erre kijelölt tanítási napon mutathatják be tanulóink a választott témáikat, kísérleteiket stb. társaiknak, tanáraiknak, szülőknek illetve vetélkedhetnek egymással.

Ezt követően az évfolyamszintű projekttémáknak megfelelően szervezzük az év végi osztálykirándulásokat is.

Projektnapok időpontjai: 5. évfolyam-május; 6. évfolyam-február; 7. évfolyam-január; 8. évfolyam-május vége.

Nemzeti Együttmüködési Alap

Alapítványunk a 2019. évműködési kiadásainak fedezésére sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alaphoz és 154.000 forintot nyert. Köszönjük a támogatást.

Itt talál meg minket

Közösségi oldalunk

életrevaló

agenda21 okoiskola tehetsegpont umwelt unesco
© Gádor Általános Iskola 1950 - 2019 - minden jog fenntartva.

E-napló belépés

ekreta weblap

Legújabb események

Nincsenek események
Free Joomla! templates by AgeThemes